Skip to contentДопълнение на Наредба №10 за организацията на училищното образование

Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
(oбн. – ДВ, бр. 72 от 13.09.2019 г.) (публ. 13.09.2019 г.)

Публикувано в Наредби и постановления, Наредби на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .


Изменение и допълнение на Наредба №5 за общообразователната подготовка

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2015 г. за общообразователната подготовка (обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г.. в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 11.09.2019 г.)

Подобни документи

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН.

Етикети , , .


Изменение и допълнение на Наредба №11 за оценяване на резултатите от обучението

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
(обн. – ДВ, бр. 71 от 10.09.2019 г., в сила от 10.09.2019 г.) (публ. 12.09.2019 г.)

Публикувано в Наредби, Наредби и постановления, Наредби на МОН.

Етикети , , .


Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г.

  1. Образец на Годишен план за квалификационна дейност за учебната 2019/2020 г.

Свали документ
2.Указание за планиране, организиране и осъществяване на квалификационната дейност на институционално ниво и изготвяне на Годишен план за квалификационна дейност на образователната институция за учебната 2019/2020 г.

3.Насоки за изготвяне на Правила за организиране, провеждане и отчитане на вътрешно институционалната и на продължаващата квалификация.

Свали документ

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .


Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/20 г.

Национален спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година, утвърден със Заповед № РД09-2273 от 11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката (публ. 12.09.2019 г.)

Публикувано в Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .