Skip to contentПравилата на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Правилата на Столичен общински съвет за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

Решение №136 на СОС от 06.04.2017 г.

http://www.138sou.com/NOVINI/VREMENNA/reshenie-136-sos.pdf

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Постановление на МС за механизъм по обхващане и задържане в образователната система

РМС № 373/05.07.2017 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна възраст

http://www.sbubg.info/files/17RH373.pdf

писмо изх. № 9107-161/21.07.2017 г. на министъра на образованието и науката  във връзка с определяне на допълнително трудово възнаграждение на педагогическите специалисти и на друг персонал, включени в екипите за обхват по т. 2, подточка „а“ от РМС № 373 от 05.07.2017 г..

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС, Постановления, Указания.

Етикети , , , .


Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година

Проекти на заповеди за учебната 2017/2018 година

Бележки, становища и предложения по проектите на заповеди могат да бъдат  изпращани към дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ на e-mail: [email protected] и [email protected] до 28.08.2017 г. включително.

Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .


Критерии за Средищни и Защитени Детски Градини и Училища

(обн. – ДВ, бр. 53 от 04.07.2017 г.)

(обн. – ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.)

Подобни документи

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .


Училища с национално значение

(обн. – ДВ, бр. 53 от 04.07.2017 г.)

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , .