Skip to contentБезвъзмездно електронно четими учебници за гимназиалния етап

С писмо на МОН № 9105-392/18.11.2020 г.,  за улесняване на обучението от разстояние в електронна среда, имате възможност да се ползвате безвъзмездно от електронно четими учебници за гимназиалния етап, от VIII до XII клас, предоставени от следните издателства:

 • „Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ – за предоставяне на свободен достъп до електронно четимите учебници е необходимо директорите на училищата, в които се ползват учебниците на издателството, да се свържат с издателството: имейл – [email protected]; тел. – (02) 9433808; 0896616208;
 • Домино“ ЕООД – към всяко книжно тяло на учебника има код за едногодишно ползване на съответния електронен учебник. Всички учители получават кодове за неограничено ползване на всички електронни учебници по съответния учебен предмет.
 • „Едюкейшънъл център“ ЕООД – учителите могат да се обърнат към издателството: имейл – [email protected]; тел. – (02) 980 90 33
 • „Изкуства“ ЕООД – издателството предоставя напълно свободен достъп до всички свои електронни ресурси и електронно четими учебници без регистрация чрез своите платформи – bg; izkustva.net
 • „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД – всички одобрени учебници за XI клас по новите учебни програми (задължителна и профилирана подготовка), както и учебниците за гимназиален етап, които се допечатват, се предлагат към потребителите с код за достъп до съответния електрон учебник. Това дава възможност на учениците да разполагат освен с електронно четимия учебник на съответния учебник, но и с възможностите на електронния вариант на съдържанието му: аудио и видеоматериали, интерактивни задачи и др. Иновативната образователна дигитална среда IZZI https://bg.izzi.digital/продължава да е напълно свободна за ползване от всички, като осигурява модерни дигитални ресурси по учебния предмет чужд език за гимназиален етап.
 • „Колибри“ ООДкодът за достъп до електронно четимия учебник е върху самия учебник. Издателството предоставя за безплатно ползване в интернет електронни ресурси. За въпроси желаещите могат да се свържат със: за учебници по френски език – Атанас Сугарев – 0887 609 418 и Антонина Сагаева – 0899 621 652; за учебници по испански език, италиански език и руски език – Екатерина Виткова – 0885 425 275
 • Фондация „Образование 5.0″ – издателството е осигурило достъп до дигитален формат на учебниците „Предприемачество за 11. клас“, ПП – Модул 1 и Модул 2. Желаещите могат да потърсят допълнителна информация на официалната страница на издателството – https://edu5.0.bg
 • Оксфорд Юнивърсити Прес“, представлявано от ТП „Оксфордски университет“ – издателството е осигурило на всички учители безплатни кодове за достъп до електронни учебници с много допълнителни функции (не само pdf файлове), включващи аудио, видео, гласови и текстови бележки, онлайн речник и други. Предоставили са правата на всеки учител да споделя със своите ученици (screen sharing) чрез платформите MS Teams, Google Classroom и т.н. цялото съдържание, до което безплатните кодове дават достъп. Предоставили са методическа подкрепа (под формата на видео инструкции, документи, уебинари) на учителите.
 • СД „Педагог 6″ – Делев, Луизова и сне – предоставят безплатен достъп за времето на дистанционното обучение. За целта е необходимо учениците и учителите да си направят акаунт (ако все още нямат) с имейл и парола на pedagog6.com
 • „Пиърсън Едюкейшън Лимитид“, представлявано от „С.А.Н. — ПРО“, и САНПРО – достъпът на учениците до електронно четимите учебници е осигурен в платформата на издателството pearson.bg. Достъпът се осъществява чрез персонални кодове за всеки ученик, които изпращат при поискване до учителите, използващи съответния учебник със своите ученици.
 • Издателска група „Просвета“ – предлага за безвъзмездно ползване PDF-и на учебници и на създаденото от нея електронно образователно съдържание – електронни учебници, видеоуроци, кратки електронни уроци, тестове и др. Към момента – в партньорство с мобилен оператор са предоставили 15-дневен безвъзмезден достъп за всички до цялата платформа е-просвета чрез метода try & buy (опитай и купи), като всеки може да ползва платформата до 15 дни и след това да реши дали да продължи с абонамента си или да се откаже. От 18 ноември 2020 г. тази възможност за безвъзмездно ползване ще се удължи на един месец. От 23 ноември 2020 г. ще предоставят възможност на всеки директор на училище, в което има паралелки на дистанционно обучение, да поиска и да получи безвъзмезден 15-дневен достъп до цялата платформа е-просвета за всички ученици от съответната паралелка, съответно – за цялото училище, ако паралелките от всички класове се обучават дистанционно.

В помощ на учителите за провеждане на дистанционното обучение е предоставянето им на безвъзмезден достъп до съответните електронни учебници чрез е- prosveta.bg . Допълнителна информация издателството ще публикува на 23 ноември 2020 г. на официалната си страница.

 • „Регалия 6″ ЕООД всички учители, които преподават по учебниците на издателството, получават безвъзмездно достъп до електронно четимите учебници. При желание от тяхна страна могат да ги споделят и със своите ученици.
 • ИК „Рива“ АД – линкът за свободен достъп до електронно четими учебници е: https://uchebnicite.bg/. Достъпът се осъществява свободно, без да е необходима регистрация за достъп до съдържанието, но при желание, потребителите могат да се регистрират. Към момента не предоставят информацията офлайн, т.е. pdf-ите на електронно четимите учебници „не се свалят“.
 • „ЮНИВЪРС“ ЕООД, изключителен представител за България на издателство „Експрес Пъблишинг“ – всички одобрени учебници и учебни тетрадки имат кодове (поставени в самите хартиени носители), които осигуряват безплатен достъп до съответните електронни варианти, обогатени с интерактивност, аудио и видео

Публикувано в Без категория и заповеди, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , .


Заповед за носене на маски в час

Заповед № РД09-3310/18.11.2020 г. за носене на лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем) (публ. 18.11.2020 г.)

Министърът на образованието и науката издаде заповед, с която нарежда в учебните часове учениците от прогимназиален и гимназиален етап (от 5 до 12 клас включително) да носят лични предпазни средства за лице (защитна маска/защитен шлем).

Както и досега продължава да е задължително поставянето на лични предпазни средства в общите части на училищата от ученици и учители.

В училищния двор учениците и учителите ще могат да са без маска/шлем, когато няма взаимодействие с друга паралелка.

Изключения се допускат и за учителите на 1-4 клас, които преподават само в една паралелка и е възможно спазване на дистанция между тях и учениците.

Допуска се учениците да бъдат без лични предпазни средства по време на изпитване, физически упражнения и др.

За учениците от 1-4 клас носенето на маска/шлем по време на учебен час и други занимания може да бъде задължително по решение на Педагогическия съвет или на преподаващия учител за всеки отделен час.

По време на учебен час, по преценка на учителите, както и във времето извън учебните часове, учениците ще могат да бъдат без лични предпазни средства за кратко време при широко отворени прозорци в класната стая или когато са в училищния двор.

Изключение от заповедта са учениците, които имат здравословни причини и по предписание на специалист не е препоръчително носенето на лични предпазни средства.

Публикувано в Без категория и заповеди, Заповеди, Заповеди на МОН, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .


Заявяване на лицензи за продукти на Майкрософт

Порталът https://licenses.mon.bg за заявяване на лицензи за продукти на Майкрософт е достъпен от 18.11.2020 г. до 04.12.2020 г.

Заявяването и получаването на лицензите в портала се извършва от директорите, като за вход в системата се използва администраторския профил на всяка институция от типа код_по_админ@edu.mon.bg.

За да им бъде осигурен достъп до системата за управление на лицензите, с цел удостоверяване на тяхната самоличност и на направените заявки, порталът използва т.нар. двуфакторна автентикация – мобилно приложение, заместващо личното явяване, както през предходната година. Това означава, че освен въвеждането на потребителско име и парола за вход в портала, потребителят трябва да премине и допълнителен метод за идентификация чрез потвърждаване на заявката за вход през мобилния си телефон с инсталирано на него приложение. Справка за мобилния номер, който е зададен за използване на приложението може да се направи в споделен файл в OneDrive с администраторския акаунт на институцията. При необходимост от промяна на посочения номер трябва да пишат на имейл: [email protected]. В случай, че директорът не разполага със смартфон и няма да може да се удостовери с приложението е необходимо да изпрати декларация на същия имейл.

-В системата са заложени максимални референтни стойности, съответстващи на лицензи A3, които са предназначени за преподаватели по учебни предмети, чиято ежедневна работа е свързана с използване на продукти на Microsoft.

-Всички останали преподаватели автоматично получават безплатни лицензи А1 Plus, които също са част от лицензионното споразумение и дават право за безплатно използване на продуктите на Microsoft, работа в електронна среда и инсталиране на Office пакет.

Повече информация за системата за отдалечена идентификация и указания за вход в портала са налични на началната страница.  Указания за процеса на заявяване ще бъдат публикувани в секция „Упътвания“, достъпна след вход в портала.

Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .


Дистанционно обучение на ученици по желание

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН
(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1.По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.
2.По желание на родител или ученик - подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – ………. от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

За учениците със специални образователни потребности, които работят с ресурсен учител, педагогически съветник или психолог, часовете могат да бъдат присъствени при спазване на всички мерки за безопасност в условията на COVID 19 и при възможност на училището.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

Декларация от родител

Публикувано в Бланки, Декларации, Други, Закони, Мерки против covid-19, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .


Указания на МОН за изготвяне на предложенията за преминаване към ОЕСР

Заповед № РД09-3172/ 12.11.2020 г. за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда по решение на областните/общинските кризисни щабове и/или регионалната здравна инспекция (публ. 12.11.2020 г.)

Заповед № РД09-3171/12.11.2020 г. за организиране обучението от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, при условията на чл. 115а, ал. 1 от ЗПУО за учениците от V до XII клас  (публ. 12.11.2020 г.)

Указания на МОН за изготвяне на предложенията за преминаване към ОЕСР

Във връзка с писмо на МОН  относно изготвянето на предложения (доклади) за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда, съгласно заповед № РД-09-2924/26.10.2020 г. на министъра на образованието и науката, моля същите да съдържат следната информация за епидемичната обстановка в училището:

П Р И М Е Р

 • в ОУ………………………….. се обучават 481 ученици;
 • към момента има висок брой на ученици и учители с грипоподобни симптоми, сходни с тези на , и голям брой карантинирани учители и ученици в училището;
 • общо засегнати са 26,4%, като 83 ученици са под карантина, 45 ученици с грипоподобни симптоми и 1 ученик с COVID-19;
 • 6 учители са в болнични, от които 2 учители са с COVlD-19;
 • цифрите са динамични и постоянно се покачват.

Решението за отправяне на предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) е взето от педагогическия съвет, с протокол № 1/04.11.2020 г., съгласувано с Обществения съвет и при отчитане на нагласите на преобладаващата част от родителите на учениците. Мнението на родителите е взето с попълване на онлайн анкета. 61%, от гласувалите родители са за преминаване към ОЕСР.“

Писмо № 9105-381/09.11.2020 г. на министъра на образованието и науката, относно използването на предпазни маски за лице-писмо № 9105-381/09.11.2020 г., вх. № РУО1-31389/09/11/2020 г., на министъра на образованието и науката

Подобни документи

Публикувано в Други, Мерки против covid-19, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , , , .