График за провеждане на матури по желание 2015

25.05.2015 Указания

Заповед № РД09-576/05.05.2015 г. за определяне на дати провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през майската сесия на учебната 2014/2015 година

Виж целия документ

график матури 2015, дати ДЗИ по желание, матура по желание 2015,

СХЕМА „ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО“

12.05.2015 Договори

СХЕМА „ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО“ Схемата „Договорни отношения в сектора на млякото”  трябва да защити производителите на сурово мляко и техните браншови организации, като уреди търговските им взаимоотношения с изкупвачите на тяхната продукция. Схемата е свързана с упражняване на контрол върху регистрираните договори за доставка на сурово мляко, както и на измененията, които [...]

Виж целия документ

договори изкупуване мляко, изкупуване сурово мляко, сектор мляко, СХЕМА „ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО“,

НАРЕДБА № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото

11.05.2015 Наредби

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 1. условията [...]

Виж целия документ

договори доставка сурово мляко, наредба договорни отношения мляко, НАРЕДБА № 1 от 28 януари 2015 г.,

Наредба валидиране професионални знания

03.05.2015 Наредби

НАРЕДБА № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности

Виж целия документ

валидиране професии, наредба валидиране професионална квалификация, наредба №2 от 13.11.2014, признаване квалификация,

Жалба за нарушени права на пациент

22.04.2015 Молби и заявления

Пациентът, съответно неговият родител, настойник или попечител, или упълномощено от него лице има право да подава жалби и сигнали до Районния център по здравеопазване /РЦЗ/ по местоживеене при нарушаване на правата му или при спорове, свързани с медицинското обслужване. Регионалният център по здравеопазване в 7-дневен срок прави служебна проверка по жалбата или сигнала. При констатиране [...]

Виж целия документ

жалба, жалба от пациент, нарушени права на пациент,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.