Класиране след 7 клас

29.06.2015 Указания

Резултатите от първо класиране на кандидатстващите след 7 клас можете да проверите на http://7klas.mon.bg. Първи етап на класиране приключва със записване на ученика в паралелката, в която е приет, или с подаване на заявление за второ класиране( в училището, където е приет ученикът) в периода от 26.06.2015 г. до 30.06.2015 г. вкл. Ако ученикът не предприеме [...]

Виж целия документ

второ класиране, Класиране след 7 клас, прием след 7 клас,

Дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас

09.06.2015 Указания

Дейностите по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и общински училища за учебната 2015/2016 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г.на МОН) : Основни моменти от кампанията: Приемните изпити по български език и математика са на 20.05.2015 г. и на 22.05.2015 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. [...]

Виж целия документ

дейности прием след 7 клас, кандидатстване след 7 клас 2015/16, срокове за кандидатстване в училище, срокове класиране в гимназия,

График за провеждане на матури по желание 2015

25.05.2015 Указания

Заповед № РД09-576/05.05.2015 г. за определяне на дати провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) по желание през майската сесия на учебната 2014/2015 година

Виж целия документ

график матури 2015, дати ДЗИ по желание, матура по желание 2015,

СХЕМА „ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО“

12.05.2015 Договори

СХЕМА „ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО“ Схемата „Договорни отношения в сектора на млякото”  трябва да защити производителите на сурово мляко и техните браншови организации, като уреди търговските им взаимоотношения с изкупвачите на тяхната продукция. Схемата е свързана с упражняване на контрол върху регистрираните договори за доставка на сурово мляко, както и на измененията, които [...]

Виж целия документ

договори изкупуване мляко, изкупуване сурово мляко, сектор мляко, СХЕМА „ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ В СЕКТОРА НА МЛЯКОТО“,

НАРЕДБА № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото

11.05.2015 Наредби

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ НАРЕДБА № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти Глава първа ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ Чл. 1. С тази наредба се уреждат: 1. условията [...]

Виж целия документ

договори доставка сурово мляко, наредба договорни отношения мляко, НАРЕДБА № 1 от 28 януари 2015 г.,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.