Ред за представяне на документи и изплащане на неполучени парични обезщетения и помощи при смърт на осигурено лице

17.02.2015 Закони и правилници

За изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО, на които осигуреното лице е имало право, но не ги е получило преди смъртта си, наследниците (или техните законни представители) подават заявление-декларация по образец, приложение №16 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО. Приложение № 16 се подава от всеки [...]

Виж целия документ

изплащане болнични при смърт осигуреното лице, неполучени обезщетения смърт, неполучени помощи смърт лицето, обезщетение при смърт,

Списък на одобрените учебници за 2015/16 година

16.02.2015 Указания

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ, които ще се използват в системата на народната просвета за учебната 2015/2016 година, утвърдени със Заповед № РД09-111/26.01.2015 г. на министъра на образованието и науката СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ УЧЕБНИЦИ по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания – с увреден слух, които ще се използват в системата на народната просвета [...]

Виж целия документ

одобрени учебници 2015/16 г, Списък на одобрени учебници,

Задължителни документи за започване на учебната година в училище

12.02.2015 Указания

НЕОБХОДИМИ УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ЗА  ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА Списък- Образец №1 Правилник за ДУ (дейността на училището) Правилник за ВТР (вътрешния трудов ред) Правилник за БУОВТ Стратегия за развитие на училището Годишен план: – План за контролната дейност; – План за квалификационната дейност и правила за участие на персонала в квалификационната дейност. План за работата [...]

Виж целия документ

задължителни заповеди започване учебната година, задължителни изисквания училищна документация, нова учебна година, училищна документация, УЧИЛИЩНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА,

Наказание на ученик

10.02.2015 Закони и правилници

Процедура: наказание на ученик ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА Според ППЗНП наказанията са: —        Чл.139, ал.1, т.1  «Забележка» Налага се със заповед на директора, по предложение на класния ръководител; —        Чл.139, ал.1, т.2 «Извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време»; —        Чл.139, ал.1, т.3 «Предупреждение за [...]

Виж целия документ

видове наказания ученик, Наказание на ученик, правата на родителя, процедура наказание на ученик,

КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

09.02.2015 Закони и правилници

Правилник за прилагане на закона за народната просвета: Чл. 84а. (1) Комбинираната форма на обучение включва обучение при условията и по реда на дневна форма и индивидуално обучение по един или няколко учебни предмета. (2) Комбинираната форма на обучение се организира само за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални образователни програми [...]

Виж целия документ

КОМБИНИРАНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ, ученици със СОП,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.