Skip to contentАко сте приели в хотел или частното си жилище бежанец от Украйна

Всеки, който настанява група в хотел или човек от Украйна в частното си жилище, е необходимо да предприеме следното:

1.      Да осъществи контакт с РЗИ  за провеждане на тестване за COVID 19 на лицата от Украйна при необходимост, ако такова не е направено при влизане в България и съответно нямат зелен сертификат. Осигурени са безплатни бързи тестове в РЗИ – ………… Гражданите на Украйна имат възможност да се тестват и в Приемното спешно отделение към МБАЛ , както и да бъдат прегледани там при необходимост.

В 3-дневен срок домакинът/ приемащата организация е задължен да регистрира настанените от/при него лица в Районно управление на МВР по местоживеене – служба „Миграция“. При регистрация представя неговите и техните лични документи. Задължително е личното присъствие на украинските граждани, като се отбелязва дали лицата желаят да получат статут на бежанци или хуманитарен статут. Подаването на заявлението гарантира получаване на Личен номер на чужденец. Този номер дава право на безплатна здравна помощ в системата на държавното здравеопазване, легален достъп до трудовия пазар,  както и възможност на децата да посещават детска градина или училище.

Ако лицето не желае да получи специфичен статут, то има право на 90-дневен престой в страната като турист. В този случай не е възможно да ползва безплатна здравна помощ, безплатен достъп до образователната система, както и не може да работи в България.

При подаването на Заявление в „Миграция“ се попълва и анкета със следните въпроси:

·         От какво имате нужда на първо време (дрехи, обувки, лекарства и др.)?

·         Желаете ли детето/децата Ви, да посещават детска градина или училище (ако е приложимо)?

·         Имате ли желание за работа, в каква сфера?

Към Областна администрация – …………….. е създаден Областен координационен център, който ще обработва информацията от анкетните карти и координира действията с Дирекция „Бюро по труда“, Регионално управление на образованието, Български червен кръст и др. за последваща помощ и подкрепа.

2.      При необходимост от медицинска помощ се препоръчва да бъде посетен Център за спешна и неотложна помощ, за което не се дължи заплащане. Медицински услуги в ДКЦ, МБАЛ и други медицински центрове се заплащат по ценоразпис до подаване на заявление за получаване на личен номер на чужденец.

Регионалните управления на образованието (РУО) в страната приемат заявления от украинци, търсещи или получили международна закрила, които искат да запишат децата си в детска градина или в училище.Бежанците ще могат да  се включат в учебните занятия веднага, щом получат официален правен статут в България.

образец на заявление, което родителите от Украйна трябва да попълнят и подадат в РУО. В него те трябва да посочат майчиния език на детето, дали владее в някаква степен български или други европейски езици, къде и кой клас е завършил в своята страна. Децата ще получат и психологическа подкрепа от  училищния психолог и ще изучават български език като чужд в рамките на 120 часа.Консултации могат да се получат на Горещия телефон на Министерството на образованието и науката 0800 16 111.

Образец на заявлението за постъпване на деца-бежанци в българска детска градина или училище можете да свалите ТУК.

Публикувано в Мерки против covid-19, Указания.

Етикети , , , .