Skip to contentАлгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“

Алгоритъм цели да се подобри междуинституционалното сътрудничество и координацията между Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика в лицето на Агенцията за социално подпомагане, към която функционират дирекциите „Социално подпомагане“ и отделите „Закрила на детето“, да се внесе повече яснота по отношение на задълженията на отделните специалисти, работещи в практиката – педагогически специалисти и социални работници, както и да се подобри качеството и да се оптимизира времето за предприемане на действия и мерки по отношение на децата в риск, които са обект и на двете системи.

Алгоритъмът е публикуван и на сайта на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“ за ползване при работата в случаи на деца и ученици в риск, деца и ученици със специални образователни потребности и др.

Свали документът

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети .