Skip to contentАнализатори по управление и организация

2421 Анализатори по управление и организация

Анализаторите по управление и организация помагат на организациите за постигане на по-висока ефективност и решаване на организационни проблеми. Те изучават организационните структури, методи, системи и процедури.

Анализаторите по управление и организация изпълняват следните основни задачи:

•подпомагат и насърчават установяването на цели, стратегии и планове, предназначени да задоволят потребителските нужди и ефективното използване на ресурсите на организацията;

•анализират и оценяват текущи системи и структури;

•обсъждат текущи системи с персонала и наблюдават системи на всички организационни нива;

•насочват клиенти към по ефективно решаване на организационни проблеми;

•предприемат и разглеждат работни проучвания чрез анализиране на съществуващи и предложени методи и процедури, като административни и чиновнически процедури;

•отчитат и анализират работата на организацията, графики, отчети, доклади, ръководства и длъжностни характеристики;

•изготвят и предлагат за ревизиране методи и процедури, промени в работните потоци, предифиниране на длъжностни характеристики и решаване на организационни проблеми;

•помагат при внедряване на одобрени препоръки, издаване на ревизирани инструкции и процедурни ръководства, както и изготвяне на други документи;

­

­

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , , .