Skip to contentАнекс към Колективен Трудов Договор в Народната Просвета за 2015 г.

Анекс към Колективен трудов договор в системата на народната просвета за 2015 година

http://www.sbubg.info/files/IMG.pdf

Анексът се отнася за чл. 34, ал. 2, т. 2 – „За работа с деца и ученици със специални образователни потребности на директори, учители и педагогически кадри от детските градини, общообразователните, професионални и спортни училища, училищата по изкуствата и по културата, както и от извънучилищните педагогически учреждения – не по-малко от 20 лв. Възнаграждението се изплаща за действително отработено време през периода на учебните занятия.“

Публикувано в Договори, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .