Skip to contentАргументирано предложение за преминаване към обучение от разстояние

 1. Преди изпращането на аргументираните предложения до РУО –……….. е необходимо да попълните изискуемите данни в https://karantina.mon.bg/
 2. При изготвянето на аргументираните предложения е задължително да опишете номера на Ваша заповед или заповед на министъра на образованието и науката, както и периода на карантиниране за паралелките, за които вече е получено разрешение и са преминали в обучение от разстояние в електронна среда.

Съгласно чл. 40 а, ал.1 и ал. 2 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката в случаите, когато :

 • имате една паралелка, карантинирана и отразена в модул „Карантина“ като паралелка в ОРЕС/ ПВРЕС – заповедта се издава от директора.
 • При две и повече паралелки – заповедта се издава от министъра на образованието и науката.
 • Докладите до началника на РУО – …………….трябва да бъдат изпратени в деня, от който започва карантината и учениците от паралелката преминават в ОРЕС/ ПВРЕС до 14:00 часа, най-късно. Подадените по-късно доклади остават за следващия ден. Докладите, които не са подадени в срок, няма да получат разрешение от министъра на образованието и науката за деня. Задължително в  посочения формуляр на доклад се попълват:

т. 1. Преминаване на отделни паралелки в ОРЕС – упоменават се причината и периода.

Решението за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда е взето от:

 1. Педагогическия съвет ……………………………………………………..

(номер и дата на решението)

 1. Регионалната здравна инспекция (РЗИ) – ……………………….

(номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието на РЗИ )

 1. Областния/общинския кризисен щаб………………………………………….

(номер и дата на документа, прилага се решението или предписанието)

Маркирайте решението за преминаване в ОРЕС/ ПВРЕС от кого е взето и приложете съответния документ, ако имате такъв.

 1. Докладите (Приложение 1 или Приложение 2 към заповедта) изпращайте по Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) в WORD формат. Документи, изпратени в различен формат и/или неподписани, няма да се приемат.
 2. Докладите се подписват с електронен подпис на директора на образователната институция на определеното място за подпис на директора в доклада (WORD формат). За полагането на електронния си подпис директорът изпълнява следните стъпки:
  • (1) с десен бутон върху полето за подпис на директора (обозначено e с Х)  избира „Настройки на подписа/ Signature Setup“;
  • (2) Въвежда име и фамилия и длъжност;
  • (3) Директорът полага своя електронен подпис – с десен бутон върху полето за подпис  на директора (обозначено e с  Х) избира „Подпиши/ Sign“.
  1. Приложение 1 Доклад от директор на училище (Аргументирано предложение за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда).
  2. Приложение 2Доклад от директор на детска градина (Аргументирано предложение за преминаване към провеждане на педагогическо взаимодействие от разстояние в електронна среда)

Публикувано в Други, Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .