Skip to contentВодолази и гмуркачи

7541 Водолази и гмуркачи

Водолазите и гмуркачите работят под вода като проверяват, инсталират, ремонтират и преместват различни съоръжения и оборудване, провеждат тестове или експерименти, фотографират морски структури или организми, събират различни морски организми с търговски или изследователски цели, намират и спасяват загубени предмети или хора.

Водолазите и гмуркачите изпълняват следните основни задачи:

•вземат предпазни мерки като контролират дълбочина на спускане и организират подводни експедиции;

•проверяват и поддържат оборудване за подводно дишане като каски, маски, бутилки с кислород, леководолазни костюми, колани и контролни уреди;

•спускат се под вода с помощта на други водолази като използват леководолазни апарати или костюми;

•работят под вода като монтират и ремонтират мостове, вълноломи и основи на пристанищни стени;

•проверяват за предполагаеми повреди и извършват незначителни ремонти на подводната част на кораби и подводни инсталации;

•събират информация за потънали кораби;

•отстраняват подводни препятствия;

•пробиват дупки за подводно взривяване;

•извършват различни подводни задачи, свързани със спасителни работи или изваждане на мъртви тела;

•събират ракообразни, мекотели и други морски организми;

•осъществяват връзка като използват сигнални линии и телефони;

•получават информация относно задачи за изпълнение под вода и условията на средата.

Примерни длъжности в единичната група:

–Гмуркач

–Гмуркач, изваждане на потънали съдове

–кесонен работник

–Водолаз

Публикувано в Длъжностни характеристики.

Етикети , .