Skip to contentВтори задължителен държавен зрелостен изпит

< ![endif]–>

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО МАТЕМАТИКА 23.05.2013 Г. – ВАРИАНТ1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-math.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 23 май 2013 г . – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-geo.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 23 май 2013 г ., Вариант1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-philosophy.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ23 май 2013 г. – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-fizika.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 23 май 2013г. ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-it.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК 23май 2013г. ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-sp.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г . ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-fr.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г.,

Вариант1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-ru.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г. Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-de.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 23 май 2013 г .,Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-eng.pdf

< ![endif]–>

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

23 май 2013 г. – Вариант 1

.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-bio.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 23 май 2013 г. – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-history.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

23 май 2013 г. – Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-23_dzi-himia.pdf

Подобни документи

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , , , , .