Skip to contentГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии

ГРАФИК за провеждане на националните състезания по професии

Състезания по професии Училищен

кръг

Регионален кръг Национален кръг

Месец на професиите

Състезание по приложна

електроника „Мога и зная

как”

до 01.03.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2020 г.
Най–добър млад хлебар-

сладкар

до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2020 г.
Най-добър млад готвач до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2

020 г.

Най-добър млад сервитьор. до 28.02.2020 г до 31.03.2020 г. Април 2020 г.
Най-добър млад барман до 28.02.2020 г. до 31.03.2020 г. Април 2

020 г

Най-добър млад строител до 28.02.2020 г. 07 – 08.03.2020 г.

14 – 15.03.2020 г.

21 – 22.03.2020 г.

28 – 29.03.2020 г.

Април 2020 г.
Озеленяване и цветарство до 28.02.2020 г. Април 2020 г
Стилни мебели и

дърворезба

до 28.02.2020 г. В месеца на „Светът на

мебелите“ – БКДМП

Млади таланти в модата до 28.02.2020 г. Април 2020 г.
Най-добър млад фризьор и

гримьор

до 28.02.2020 г. Април 2020 г.
Най-добра бизнес идея до 28.02.2020 г. 28 – 30.04.2020 г.
Най-добър млад керамик до 16.02.2020 г. 02 – 04.04.2020 г.
Счетоводство до 31.01.2020 г. до 01.03.2020 г. 25 – 27.03.2020

г.

Най-добър млад

автомонтьор и водач на

МПС

до 28.02.2020 г. 14 – 15.03.2020 г.

22 – 23.03.2020 г.

Април 2020 г.
Национален учебно-

професионален конкурс

„Най–добър млад

инсталатор”

до 19.02.2020 г. до 19.03.2020 г. Април 2020 г.
Международен панаир на

учебно-тренировъчните

фирми „ТФ ФЕСТ-Млад

предприемач“

23 – 24.04.2020 г.
Млад фермер 14.02.2020 г. до 31.03. 2020 г. Април 2020 г
Най–добър техник в

машиностроенето

до 26.01.2020 г. 20 – 22.03.2020 г
Национален преглед за

млади изследователи

Енергетика, икономика и

математическо

моделиране

до 12.03.2020 г. Април 2020 г.
Горски многобой 28.02.2020 г. 07 – 09.05.2020 г.
Състезание по

електроенергетика „Стани

стипендиант на ЧЕЗ“

до 21.12.2019 г. 11 – 28.02.2020 г. Март 2020 г.
Най–добър млад заварчик до 16.02.2020 г. 26 – 28.03.2020 г.
Европейско състезание по

статистика

Период на регистрация:

от 22.10.2019 г. до

13.01.2020 г.

Период за провеждане на

теста от пър-вия етап:

от 14.01. до 03.02.2020 г.

Публикуване на Резултати-

те от първия

етап: 06.02.2020 г.

Провеждане на втория eтап:

от 07.02. до 05.03.2020 г.

Обявяване на

финалистите:

29.03.2020 г.

Подобни документи

Публикувано в Други.

Етикети , .