Skip to contentГрафик на дейностите ДЗИ август-септември

ДЗИ, сесия август – септември на учебната 2018/2019 г.

Заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката за изменение на заповед № РД 09-2150/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед № РД 09-919/05.05.2020 г. на министъра на образованието и науката в частта т. 2 „График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити за учебната 2019/2020 г.“.

Приложение:

  1. Заповед № РД 09-1359/19.06.2020 г. на министъра на образованието и науката.

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието, Указания.

Етикети , , .