Skip to contentГрафици на дейностите по провеждане на външно оценяване

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII и в Х клас през учебната 2019 – 2020 година

Дейност Срок Срок
НВО в VII клас НВО в Х клас
1 Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 03 февруари 2020 г. до 03 февруари 2020 г.
2 Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 07 февруари 2020 г. до 07 февруари 2020 г.
3 Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г.
4 Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите до 10 април 2020 г. до 21 февруари 2020 г.
5 Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 14 април 2020 г. до 28 февруари 2020 г.
6 Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 14 април 2020 г до 14 април 2020 г.
7 Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език в VII и в Х клас, за оценяване на дигиталните компетентности в Х клас и регистриране на заявленията в софтуерния продукт 06 – 08 април 2020 г 06 – 08 април 2020 г
8 Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 01 юни 2020 г. до 01 юни 2020 г.
9 Определяне на състава на комисиите по засекретяване и разсекретяване на изпитните работи от всеки изпит до 03 юни 2020 г. ————-
10 Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 03 юни 2020 г. до 03 юни 2020 г.
11 Определяне на квесторите и на учителите консултанти до 05 юни 2020 г. до 05 юни 2020 г.
12 Оценяване на изпитните работи от НВО 12 – 23 юни 2020 г 12 – 23 юни 2020 г
14 Обявяване на резултатите от НВО до 26 юни 2020 до 26 юни 2020
15 Издаване на свидетелството за завършено основно образование/на

удостоверение за завършен първи гимназиален етап

до 03 юли 2020 г. до 03 юли 2020 г.

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в IV клас през учебната 2019– 2020 година

Дейност Срок
1 Определяне на състава на регионалните комисии за организиране и провеждане на НВО до 03 февруари 2020 г.
2 Определяне на състава на училищните комисии за организиране и провеждане на НВО до 07 февруари 2020 г.
3 Въвеждане на предложения от директорите на училищата за оценители, за квестори, за учители консултанти и изпращане на декларациите им до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО до 21 февруари 2020 г.
4 Изпращане на информация от директорите на училищата до регионалната комисия за организиране и провеждане на НВО за сградите, залите и броя на местата в залите до 21 февруари 2020 г.
5 Определяне на сградите, залите и броя на местата в залите и изпращане на информация от всяка област до ЦОПУО до 28 февруари 2020 г.
6 Изпращане на информация за центровете, в които ще се осъществява оценяването във всяка от областите до 24 април 2020 г.
7 Определяне на състава на регионалните комисии за проверка и оценка на изпитните работи от всеки изпит до 07 май 2020 г
8 Определяне на състава на техническите комисии за електронна обработка на изпитните работи до 18 май 2020 г.
9 Определяне на квесторите и на учителите консултанти до 19 май 2020 г.
10 Оценяване на изпитните работи от НВО 01 юни – 07 юни 2020 г.
11 Обявяване на резултатите от НВО 08 юни 2020 г.
12 Издаване на удостоверение за завършен начален етап до 17 юни 2020 г.

Публикувано в Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .