Декларация на родител за съгласие за пътуване на ученик

20.08.2012 Бланки

ДЕКЛАРАЦИЯ

От…………………………………………………………………………………………………………………….

Адрес: ………………………………………………………………………………………………………………

тел. …………………………………………..,  GSM …………………………………..

родител /настойник/ на ……………………………………………………………………………………………………….,

ЕГН ……………………….., ученик/чка  в ………………. клас на

СОУ/ОУ/ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Гр./с/………………………………………………………………………………………….

Разрешавам на сина/дъщеря си да участва в организираният/ата ………………………………….., от………………………… до ……………………………………………г.

Запознат/а съм с инструктажа за БЕЗОПАСНОСТ И КУЛТУРА НА поведението на учениците по време на пътуването и престоя.

Декларирам, че ще уведомя писмено ръководителя на групата, ако детето ми има хронични заболявания –алергии към храни или медикаменти, диабет,епилептични припадъци или др.

Родител /настойник/:          ………………………..

/подпис/

Дата: …………………..

бланка декларация за съгласие от родител, Декларация на родител за съгласие, декларация от родител бланка, декларация родител пътуване ученик, декларация съгласие пътуване ученик,


Powered by WordPress. Designed by elogi.