Skip to contentДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание 27 май 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 27 май 2013 г.

МАТЕМАТИКА 27.05.2013 Г . – ВАРИАНТ 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_math-zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЛОСОФИЯ 27 май 2013 г ., Вариант 1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_philosophy-zhelanie.pdf

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ 27 май 2013 г. – Вариант1

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_istoria-zhelanie.pdf

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 27 май 2013 г. – Вариант1.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-27_bio-zhelanie.pdf

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , .