Skip to contentДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 28 май 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание, 28 май 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_fizika_zhelanie.pdf

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 28 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_himia_zhelanie.pdf

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 28 май 2013 г

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_geo_zhelanie.pdf

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК 28 май 2013 г.

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-28_ital_zhelanie.pdf

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , , .