Skip to contentДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание,29 май 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ по желание,29 май 2013 г.

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_eng_zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО НЕМСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_de_zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО РУСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_ru_zhelanie.pdf

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_fr_zhelanie.pdf

ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

http://www.minedu.government.bg/opencms/export/sites/mon/top_menu/general/dzi/dzi2013/13-05-29_sp_zhelanie.pdf

Публикувано в Без категория и заповеди, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .