БАБХ


Българската агенция по безопасност на хранитеБългарската агенция по безопасност на храните

29.02.2012 Указания

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)осъществява официален контрол по отношение на изискванията към фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете, ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях. Осъществява контрол по отношение на страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека, фуражите, суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, [...]

Виж целия документ

БАБХ, Българската агенция по безопасност на храните, видове изследвания в лабораториите на БАБХ,

Powered by WordPress. Designed by elogi.