болнични за гледане болен член от семейството


Болничен лист за гледане и придружаване на член от семействотоБолничен лист за гледане и придружаване на член от семейството

13.02.2012 Наредби

Издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството Чл. 38. (1) Болничен лист за гледане на болен член от семейството в дома, както и за гледане на болно дете, настанено при близки, роднини или приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето (ЗЗД), се издава: 1. от [...]

Виж целия документ

Болничен лист за гледане и придружаване на член от семейството, болнични за гледане болен член от семейството, болнични за придружаване за изследвания, болнични за придружаване за лечение,

Powered by WordPress. Designed by elogi.