даровити деца стипендии


Приложение към наредбата за закрила на даровити децаПриложение към наредбата за закрила на даровити деца

04.11.2011 Без категория и заповеди

Приложение № 1 към чл. 13, ал. 2 (Изм. – ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 05.05.2006 г.) № … … … … ДО … … … … г. … … … … … ИСКАНЕ за предоставяне на специална закрила на дете с изявени дарби Днес, … … … .. г., … [...]

Виж целия документ

0 даровити деца стипендии, закрила на даровити деца, стипендии за ученици,

Powered by WordPress. Designed by elogi.