Skip to contentДокументи: ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЧАЛНИК СМЯНА В ЦЕХ „МЕХАНИЧЕН“

 1. Длъжностна характеристика на НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “МЕХАНИЗАЦИЯ” юни 16, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 2. Длъжностна характеристика на НАЧАЛНИК ЦЕХ юни 16, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 3. Длъжностна характеристика на НАЧАЛНИК ОХРАНА, РЕЖИМ И ППО юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 4. Длъжностна характеристика на НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „МТС“ юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 5. Длъжностна характеристика на НАЧАЛНИК АСФАЛТОВА БАЗА юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 6. Длъжностна характеристика на НАЧАЛНИК ГРУПА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 7. Длъжностна характеристика на НАЧАЛНИК производствено-технически отдел юни 14, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.

 8. ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАЧАЛНИК СМЯНА В ЦЕХ „МЕХАНИЧЕН“ февруари 1, 2012

  Публикувано в Длъжностни характеристики.