ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОБЩ РАБОТНИК


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОБЩ РАБОТНИКДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОБЩ РАБОТНИК

21.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОБЩ РАБОТНИК Клас по НКПД: нискоквалифицирани работници Код по НКПД: 96220001 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. 1. Образование – средно общо или основно. 2. Професионален опит – над една година трудов стаж по специалността. 3. Лични качества – добро физическо и психическо здраве, оперативност, изпълнителност. II. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ: 1. Извършва [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОБЩ РАБОТНИК,

Powered by WordPress. Designed by elogi.