длъжностна характеристика счетоводител


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА  ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

09.06.2012 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА: ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ Клас по НКП: ръководни служители Код по НКП: 1231 Длъжността „Главен счетоводител“ е в обхвата на отдел (управление, дирекция, сектор, звено) „…………………………………………… ………………………………………………………………….“ I. ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ 1. Характеристика на работата: Ръководи, организира, контролира и отговаря за цялостната финансово- счетоводна дейност на предприятието. Прави икономически анализи на стопанската дейност на [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЛЪЖНОСТТА ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР, длъжностна характеристика счетоводител, длъжностни характеристики на икономисти,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  на длъжността “ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ”ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността “ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ”

09.06.2012 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността “ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ” Клас по НКП: помощен персонал Код по НКП:4121 1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – Оформя документите,свързани с финансовата дейност. – Обработва счетоводните документи по сметките , за които отговаря. – Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджет, за държавното обществено осигуряване и за фонд “Професионална квалификация [...]

Виж целия документ

длъжностна характеристика счетоводител, длъжностни характеристики на икономисти, оперативен счетоводител,

Powered by WordPress. Designed by elogi.