ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ

01.01.2012 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: ИНСТРУКТОР ДИЕТИЧНО ХРАНЕНЕ Код по НКПД: 22653002 Работно място: АДМИНИСТРАЦИЯ И КУХНЯ 2.Длъжностни задължения а/ Характеристика на работата: Контрол по приготвянето на храната на потребителите, настанени в ДСП. Изготвя две седмични менюта и се грижи за обезпечаването им с необходимите хранителни продукти. б/ Основни задължения: 1.Съставя две седмични менюта съвместно с [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНАДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА

21.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на ОХРАНА НЕВЪОРЪЖЕНА-НОЩНА Клас по НКПД: нискоквалифицирани работници Код по НКПД: 54140014 I. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА. 1. Образование – основно или средно общо. 2. Познаване на сигнално-охранителните системи и вътрешни актове и инструкции относно реда и начина на влизане и излизане от обекта, и правилата за пожарна безопастност. 3. Професионален опит [...]

Виж целия документ

III, бланка характеристика, ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на нощен пазач, длъжностни характеристики,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

21.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на АГЕНТ-НЕДВИЖИМИ ИМОТИ КОД по НКПД: 3413 3001 КЛАС по НКПД: 3-Техници и други приложни специалисти 1.Изисквания за заемане на длъжността: • Образование- висше или средно образование; • Умения- компютърна грамотност; владеене на чужд език; • Опит в сферата на недвижимите имоти- да познава и анализира пазара на недвижими имоти; • Лични качества- [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на агент по недвижими имоти, длъжностни характеристики в бизнеса с имоти,

Длъжностна характеристика на главна медицинска сестраДлъжностна характеристика на главна медицинска сестра

15.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Длъжност ГЛАВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА Наименование Главна медицинска сестра Код по НКПД 3231 6001 Структурно звено структурна единица териториално звено(посочвате звеното, към което териториално принадлежи длъжността, в случай че съществува териториално деление на дейността във Вашето болнично заведение) Подчиненост, връзки и взаимодествия Длъжността е подчинена на: Управителя на лечебното заведение Длъжността ръководи: Административно [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на главна медицинска сестра, длъжностни характеристики в здравеопазването,

Длъжностна характеристика на специалист по качествотоДлъжностна характеристика на специалист по качеството

11.12.2011 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА За длъжността СПЕЦИАЛИСТ, КАЧЕСТВО Код по НКП: 34396027 I. Основни длъжностни задължения 1. Ръководи, организира, осъществява предварителен, текущ и последващ вътрешен контрол, контрол по спазване на управление на документи и записи, производствен контрол, управление на несъответстващ продукт, преглед на запитвания, оферти и договори. 2. Съхранява оригинали на документите от СПК – ригиналът на [...]

Виж целия документ

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, длъжностна характеристика на специалист по качеството,

« Предишни документи

Powered by WordPress. Designed by elogi.