етичен кодекс на работещите с деца


Етичен кодекс на работещите с децаЕтичен кодекс на работещите с деца

25.11.2011 Без категория и заповеди

Етичен кодекс на работещите с деца http://sacp.government.bg/normativna-uredba/kodeksi/etichen-kodeks/ Подобни документи Наредба №5 от 2010 г. условия за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и критерии за постоянни пасища Наредба №5 от 2009 г. за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания Наредба №5 от 1999 г. за създаване и [...]

Виж целия документ

етичен кодекс, етичен кодекс на работещите с деца, наредба, наредба за прием на ученици в училищата по изкуствата, прием на ученици,

Powered by WordPress. Designed by elogi.