заповед за освобождаване-бланка


ЗАПОВЕД за освобождаване от работаЗАПОВЕД за освобождаване от работа

24.01.2012 Бланки

ЗАПОВЕД за освобождаване от работа ……………………………………………. ……………………… ………………………………………… наименование на предприятието, учреждението, фирмата З А П О В Е Д № ……………/………………….. г. На основание чл…………………… КТ и въз основа на предизвестие от ……………… г. прекратявам трудовия договор с ……………………. ………………………….. ЕГН …………… ……………. на длъжност ………. ……………. …………………. , код по НКП ……………………….., считано [...]

Виж целия документ

заповед за напускане-бланка, ЗАПОВЕД за освобождаване от работа, заповед за освобождаване-бланка,

Powered by WordPress. Designed by elogi.