заявление-бланка за неплатен отпуск


Заявление за неплатен отпускЗаявление за неплатен отпуск

27.01.2012 Бланки

ДО ДИРЕКТОРА/УПРАВИТЕЛЯ НА……………………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ЕГН………………………………………..,ДЛЪЖНОСТ……………………………………………………………… УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ/  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/, На основание чл.160, ал.1 от Кодекса на труда, с настоящето заявление изразявам желанието си да ползвам неплатен отпуск в размер на ……………………………… работни дни,………………………………………….(календарни месеца). Желая да ползвам отпуска считано от………………………………………………………………………….. Дата:……………………….                                                      Заявител:………………………………….. Гр…………………………..                                                                      /подпис/ Мнение на прекият  ръководител : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Дата:……………………..                                                      подпис:………………………………………… Подобни документи Заявление [...]

Виж целия документ

Заявление за неплатен отпуск, заявление по чл.160-ал.1 от КТ, заявление-бланка за неплатен отпуск, молба за неплатен отпуск,

Powered by WordPress. Designed by elogi.