заявление-бланка платен отпуск


Заявление за ползване на  платен годишен отпускЗаявление за ползване на платен годишен отпуск

27.01.2012 Бланки

ДО ДИРЕКТОРА/УПРАВИТЕЛЯ НА……………………………………… ЗАЯВЛЕНИЕ ОТ  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ЕГН………………………………………..,ДЛЪЖНОСТ……………………………………………………………… УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ/  ГОСПОЖО/ГОСПОДИН/, На основание чл.155, ал.1 (чл.155 ал.5 и /или чл.156) и във връзка с чл.172 и чл.173,ал.1   от Кодекса на труда, с настоящето заявление изразявам желанието си да ползвам  платен  годишен отпуск за 201…..г  в размер на ……………………………… работни дни,………………………………………….(календарни месеца). Желая да ползвам отпуска считано от………………………………………………………………………….. [...]

Виж целия документ

Заявление за ползване на платен годишен отпуск, заявление платен годишен отпуск-бланка, заявление-бланка за отпуск по чл.155-ал.1, заявление-бланка платен отпуск,

Powered by WordPress. Designed by elogi.