заявление за кандидатстване след 7 клас в училище по изкуствата


Заявление за кандидатстване след седми клас в училище по изкустватаЗаявление за кандидатстване след седми клас в училище по изкуствата

27.11.2011 Молби и заявления

ДО ДИРЕКТОРА НА …………………………. ЗАЯВЛЕНИЕ за кандидати след VII клас от………………………………….., ЕГН ……………………….., ………(трите имена на кандидата) адрес:……………………………..тел.: ………………………….. ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР, Моля да бъда допуснат до приемни изпити за постъпване в ………………….. клас по професии и специалности, подредени по реда на желанията ми, както следва: 1. ………………………………………………………………….; 2. ………………………………………………………………….; 3. ………………………………………………………………….; 4. ………………………………………………………………….; 5. [...]

Виж целия документ

заявление, заявление за кандидатстване след 7 клас в училище по изкуствата, училища по изкуствата,

Powered by WordPress. Designed by elogi.