заявление-молба за постъпване на работа


Заявление-молба за назначаване на работаЗаявление-молба за назначаване на работа

08.11.2011 Молби и заявления

До Управителя На______________________________________ гр .______________________________________ ЗАЯВЛЕНИЕ за постъпване на работа От _______________________________________________________________________________ ЕГН: _______________________, ЛК №__________________________,изд.на_________________ От МВР __________________,адрес по ЛК:_____________________________________________ Моб.тел.:___________________,дом.тел.:___________________e-mail ______________________. Уважаеми Г-н/Г-жо Управител, Моля да бъда назначен/а на работа в представляваното от Вас предприятие. Кандидатствам за длъжност____________________. Надявам се , че молбата ми ще бъде удоволетворена. Дата:_________                                  С уважение:_____________ Прилагам [...]

Виж целия документ

заявление-молба за постъпване на работа,

Powered by WordPress. Designed by elogi.