как се пише жалба


Жалба срещу заповед за уволнение бланкаЖалба срещу заповед за уволнение бланка

18.05.2013 Бланки

ДО ……………………………………….. ……………………………………….. ……………………………………….. ЖАЛБА от…………………………………………………………………………………………………………………… ЕГН. . . . . . . . . . . . . . . . ., Адрес……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. тел. ………………………….. Срещу: Заповед No. . . . . . . . . от. . . . . . . . . . . . . . . за уволнение(прекратяване [...]

Виж целия документ

жалба бланка, Жалба срещу заповед за уволнение бланка, как се пише жалба, неправомерно уволнение жалба,

Образец на жалбаОбразец на жалба

03.02.2012 Без категория и заповеди

До Председателя /Управителя/Директора/ на ……………………………………………………… гр………………………………………………………. Ж А Л Б А Данни за жалбоподателя / упълномощено лице/: Трите имена: Адрес: Град/ с.: e-mail:  Жалбата касае проблем възникнал при взаимодействие с: Дирекция/ отдел/ други: Длъжностно лице заемащо длъжност/ други лица:  Предмет на жалбата:  Искане на жалбоподателя: Подпис на жалбоподателя/ упълномощено лице: Дата: Подобни [...]

Виж целия документ

жалба, как се пише жалба,

Powered by WordPress. Designed by elogi.