матури


ИНСТРУКТАЖ  ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ

18.05.2012 Указания

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ Задължения на квестора преди началото на държавния зрелостен изпит Явява се в сградата, в която е разпределен, не по-късно от 60 минути преди началото на държавния зрелостен изпит; Запознава се срещу подпис с настоящия инструктаж; В деня на изпита получава информация от директора на училището за залата, в [...]

Виж целия документ

ИНСТРУКТАЖ ЗА КВЕСТОРА НА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, инструктаж на квестори, квестори, квестори ДЗИ -инструктаж, матури,

График ДЗИ и НВО 7 класГрафик ДЗИ и НВО 7 клас

10.05.2012 Указания

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ (ДЗИ) И НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В 7. КЛАС (НВО 7. КЛАС) http://www.mon.bg/news-home/2012/12-05-09_grafik_DZI_NVO-7klas.html ата ДЗИ НВО/приемни изпити в 7. клас начало 8,00 ч. начало 10,00 ч. 21 май 2012 г. Български език и литература Български език и литература 23 май 2012 г. Втори ДЗИ Математика 28 май [...]

Виж целия документ

График ДЗИ и НВО 7 клас, ДЗИ, матури, НВО 7 клас,

Powered by WordPress. Designed by elogi.