обжалване на болничен лист


Обжалване на издадени болнични листи, решения на ЛКК и експертни решения на ТЕЛКОбжалване на издадени болнични листи, решения на ЛКК и експертни решения на ТЕЛК

22.06.2012 Указания

Необходими документи : Жалба/молба Оригинал на „болничен лист” Ксерокопие на „експертно решение” Обжалвания и възражения от страна на заинтерисованите лица и органи/освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, фонд”Рехабилитация и социална интеграция” и органите на медицинската експертиза се правят: Срещу решенията на лекуващия лекар –в 14-дневен срок от получаването им пред Лекарска консултативна комисия/ЛКК; Срещу [...]

Виж целия документ

обжалване на болничен лист, обжалване решение на ЛКК, обжалване решение на НЕЛК по съдебен път, обжалване решение на ТЕЛК,

Powered by WordPress. Designed by elogi.