оперативен счетоводител


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА  на длъжността “ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ”ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността “ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ”

09.06.2012 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА на длъжността “ ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ ” Клас по НКП: помощен персонал Код по НКП:4121 1. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ – Оформя документите,свързани с финансовата дейност. – Обработва счетоводните документи по сметките , за които отговаря. – Изчислява и осчетоводява вноските за държавния и общинския бюджет, за държавното обществено осигуряване и за фонд “Професионална квалификация [...]

Виж целия документ

длъжностна характеристика счетоводител, длъжностни характеристики на икономисти, оперативен счетоводител,

Powered by WordPress. Designed by elogi.