основни икономически дейности -минимален осигурителен доход 2012


Минимален месечен размер на осигурителния доход 2012Минимален месечен размер на осигурителния доход 2012

10.02.2012 Указания

Минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии: http://www.nap.bg/page?id=187

Виж целия документ

квалификационни групи професии минимален осигурителен доход 2012, Минимален месечен размер на осигурителния доход 2012, минимални осигурителни прагове 2012, осигурителен доход 2012 по дейности и квалификация, основни икономически дейности -минимален осигурителен доход 2012,

Powered by WordPress. Designed by elogi.