педагогически съветник-длъжностна характеристика


Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”

25.08.2013 Длъжностни характеристики

Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК” Място на работа В основни и средни общообразователни училища, професионални училища и гимназии, педагогически консултационни кабинети, детски педагогически стаи, центрове за работа с деца, обществени организации и др. Основни задачи: Педагогическият съветник извършва диагностична дейност с цел откриване и класифициране на всички проблемни и заслужаващи специално внимание ученици. Извършва индивидуално и групово [...]

Виж целия документ

основни задачи на ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК, педагогически съветник-длъжностна характеристика, Професия „ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК”,

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Длъжност ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИКДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Длъжност ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

26.01.2012 Длъжностни характеристики

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА Длъжност ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК Наименование Педагогически съветник Код по НКПД 2360 6003 Структурно звено Структурна единица – Държавно/Общинско училище Териториално звено – Подчиненост, връзки и взаимодействия Длъжността е подчинена на: Директора на училището Длъжността ръководи: Административно – няма подчинени Методически – педагогически персонал/учащи Място в структурата: Директор ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК Цел на длъжността – [...]

Виж целия документ

длъжностни характеристики в образованието, педагогически съветник-длъжностна характеристика,

Powered by WordPress. Designed by elogi.