пенсиониране-категории труд


ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ

25.01.2012 Закони и правилници

ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ В сила от 01.01.2000 г. Издадена от Националния осигурителен институт Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000г., доп. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 24 Август 2001г., изм. ДВ. бр.84 от 3 Септември [...]

Виж целия документ

ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ, категории при пенсиониране, пенсиониране-категории труд,

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониранеНаредба за категоризиране на труда при пенсиониране

24.11.2011 Закони и правилници

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране Обн. ДВ. бр.123 от 23 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г. Раздел I. Първа категория труд Чл. 1. От първа категория при пенсиониране е трудът на: 1. работници, инженерно-технически специалисти и [...]

Виж целия документ

категории труд, наредба, наредба за категоризиране труда при пенсиониране, пенсиониране-категории труд,

Powered by WordPress. Designed by elogi.