ПМС № 129


Наредба за договаряне на работната заплатаНаредба за договаряне на работната заплата

20.11.2011 Наредби

НАРЕДБА за договаряне на работната заплата Приета с ПМС № 129 от 5.07.1991 г., обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.1991 г., изм., бр. 30 от 9.04.1993 г., в сила от 1.03.1993 г., бр. 40 от 11.05.1993 г. кн. 8/91 г., стр. 166; кн. 9/91 г., стр. 185; кн. 3/93 г., стр. 203; кн. 5/93 г., [...]

Виж целия документ

колективното договаряне на работната заплата, Наредба за договаряне на работната заплата, ПМС № 129, работна заплата,

Powered by WordPress. Designed by elogi.