ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА


ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКАПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА

26.06.2012 Бланки

Бл. МЗ № П 601/2008 ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА Данни за осигурителя (предприятие), изготвил производствената характеристика: 1. Наименование: …………………………………………………………….. ЕИК/Код по БУЛСТАТ 2. Икономическа дейност: …………………………………………………………………………………………………. КИД 3. Адрес: обл. ……………………………., гр.(с.) …………………………………. ул. …………………………………… № …… ; пощ. код  ………… жк. ……………………………., бл. ……., вх. ….., ет. ……, ап. …… тел. …………………………. e-mail ………..………………………. 4. Списъчен [...]

Виж целия документ

ПРОИЗВОДСТВЕНА ХАРАКТЕРИСТИКА, производствена характеристика за ТЕЛК,

Powered by WordPress. Designed by elogi.