служебна бележка за детски надбавки


Удостоверение за редовен ученикУдостоверение за редовен ученик

20.08.2012 Бланки

———————————————————————————————– (пълно наименование на училището) Изх. № __________/_________20___ г. УДОСТОВЕРЕНИЕ __________________________________________ дава (наименование на училището) настоящото  на ____________________________________________________________________  (име, презиме и фамилия на ученика) в  уверение на това, че същият/та/  е записан/а/  за редовен/а/ ученик/чка/   в  ___________клас през ____________________ срок на учебната 20 ____/ 20 ___ г. и  посещава редовно учебните занятия. Настоящото удостоверение да [...]

Виж целия документ

служебна бележка за детски надбавки, Удостоверение за редовен ученик, удостоверение за редовно посещение на учебни занятия,

Powered by WordPress. Designed by elogi.