служебна бележка за облагаем доход-образец


Служебна бележка за придобит облагаем доход от трудови правоотношенияСлужебна бележка за придобит облагаем доход от трудови правоотношения

23.11.2011 Без категория и заповеди

 НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО  _______________________________________________________________ АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ _______________________________________ЕИК______________________________ Териториална дирекция на Националната агенция за приходите:  _____________________________________________ С  Л  У  Ж  Е  Б  Н  А     Б  Е  Л  Е  Ж  К  А Настоящата служебна бележка се издава на ________________________________________________________________ /вписват се собственото име, презимето и фамилното име на работника или служителя/ ЕГН: ___________________, лична карта [...]

Виж целия документ

облагане на доходи по трудово правоотношение, служебна бележка, служебна бележка за облагаем доход, служебна бележка за облагаем доход-образец,

Powered by WordPress. Designed by elogi.