Skip to contentДокументи: социални помощи

 1. Социално подпомагане на инвалиди януари 23, 2012

  Публикувано в Указания.

 2. Отпускане на социални помощи-процедура януари 17, 2012

  Публикувано в Закони и правилници, Указания.

 3. Социална оценка на потребностите на кандидата за социални помощи ноември 14, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 4. Молба за ползване на социални услуги,делегирани от държавата дейности ноември 14, 2011

  Публикувано в Молби и заявления.

 5. Удостоверение за регистрация за предоставяне на социални услуги ноември 14, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 6. Заявление за получаване на социални услуги ноември 14, 2011

  Публикувано в Молби и заявления.

 7. Социален доклад при поискана социална помощ ноември 14, 2011

  Публикувано в Без категория и заповеди.

 8. Декларация при настъпили промени относно социални помощи ноември 14, 2011

  Публикувано в Декларации.