типова характеристика на ученик


Характеристика на ученикаХарактеристика на ученика

30.05.2012 Без категория и заповеди

Характеристика на ученика Име на ученика: ………………………………………….………………………………… Клас ……………………………………………… Училище: ………………………….. Период: ……………………………………………………..……………………… Легенда: 1 – има нужда от подобрение; 2 – в голяма степен; 3 – напълно; 4 – никога; 0 – няма информация Учебна работа Оценка 1. Адаптира се към училищната среда и изисквания. 1 2 3 4 0 2. Точно записва и [...]

Виж целия документ

типова характеристика на ученик, ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА,

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКАХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА

30.05.2012 Без категория и заповеди

училище ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА Трите имена:……………………………………………………………………………………………………………………. ЕГН:…………………………………………………………………………………………………………………………………. Място и дата на раждане:………………………………………………………………………………………………… Гражданство:……………………………………………………………………………………………………………………. Форма на обучение:………………………………………………………………………………………………………….. Ученикът/чката е завършил/а …………………..клас през учебната ………………………….година. Учебна работа Оценка 1 – невладеене 2 – незначително 3 – в голяма степен 4 – напълно 0 – няма информация 1. Адаптира се към училищната среда и изисквания. 1 2 3 [...]

Виж целия документ

типова характеристика на ученик, ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА,

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКАХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА

30.05.2012 Без категория и заповеди

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА …………………………………………………………………..ЕГН……………………………, роден на ……………………….      в /Име, презиме , фамилия на ученика/ ……………………………………….., с ………………………………гражданство, адрес…………………………………форма на обучение, завършил/а (се е преместил/а) клас/срок през учебната …………… година. Ученикът  посещава  училището от  …………  година. Развитието му  в  образователно-възпитателния процес има следните особености: Социални постижения и напредък в образователно възпитателния процес умение да анализира и [...]

Виж целия документ

типова характеристика на ученик, ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧЕНИКА,

Характеристика на ученик начален етапХарактеристика на ученик начален етап

30.05.2012 Без категория и заповеди

Характеристика на ученика Име на ученика: …………………………………………………………….…………. Клас…………Училище…………………………………………..……………… Период:………………………………………………………..……………………… Учебна работа Оценка Легенда: 1-невладеене; 2-незначително;3-в голяма степен; 4-напълно; 0-няма информация 1. Адаптира се към училищната среда и изисквания. 1 2 3 4 0 2. Точно записва и изпълнява домашните си. 1 2 3 4 0 3. Търси помощ в училище при необходимост. 1 2 3 [...]

Виж целия документ

типова характеристика на ученик, характеристика на ученик, Характеристика на ученик начален етап,

Powered by WordPress. Designed by elogi.