CV образец европейски стандарт


АВТОБИОГРАФИЯАВТОБИОГРАФИЯ

16.09.2012 Бланки

АВТОБИОГРАФИЯ Позиция: Лична информация Име [Фамилно, Лично, Бащино] Адрес [ул., №, гр./с., пощ. код, държава ] Телефон Факс E-mail Националност Дата на раждане [ ден, месец, година ] Трудов стаж • Дати (от-до) [ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната. ] • Име и адрес на работодателя • [...]

Виж целия документ

CV образец европейски стандарт, АВТОБИОГРАФИЯ бланка, автобиография образец, СV бланка европейски стандарт,

Powered by WordPress. Designed by elogi.