Skip to contentЖалба до прокуратура

До

ОКРЪЖНА / районна прокуратура

гр. ………………………….

Ж а л б а

От : ………………………….………………….……………………………..

име,  презиме  и  ФАМИЛИЯ  на  жалбоподателя

адрес : …………………………………………..……………………………

адрес  на  жалбоподателя

Против : …………………………………………..………………………….

име на лицето / ОРГАНИЗАЦИЯ срещу което е   жалбата

адрес : ……………………………..…………………………………………

адрес  на  лицето / ОРГАНИЗАЦИЯ срещу което е   жалбата

Уважаеми   г – н   Прокурор,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Прилагам : ……………………………………………………….…

Дата : __ . __ . 201__ год.

С уважение :

/ подпис на жалбоподателя /

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Молби и заявления.

Етикети , , .