Skip to contentЗадължителен годишен медицински преглед

Дейност на ЛИЧНИЯТ ЛЕКАР при провеждане на профилактични прегледи на ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА

над 18-годишна възраст

Всеки ОПЛ е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение за ПИМП информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 години.

Профилактичният преглед включва: анамнеза и пълен обективен статус.

При провеждане на профилактичен преглед ОПЛ попълва амбулаторен лист за извършен профилактичен преглед и го прилага в здравното досие на ЗОЛ.

профилактични прегледи и изследвания на ЗОЛ над 18 години

Забележки:

1. Изследването на холестерол, триглицериди, кръвна захар и ЕКГ, мамография и PSA в рамките на календарната година, направено по друг повод не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.

2. *Рискови фактори при наличието на които са назначава изследване на кръвна захар на гладно:

4.1. Хипертония;

4.2. Дислипидемия;

4.3. Затлъстяване;

4.4. Фамилна анамнеза за ЗД – роднини по първа линия със ЗД (родители, братя и сестри).

4.5. Анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг.).

4.6. Анамнеза за овариална поликистоза

С цел профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания при лица над 18 години ОПЛ формира следните рискови групи:

1. Сърдечно-съдови заболявания*.

2. Захарен диабет.

3. Злокачествени новообразувания.

Рискови групи:

1. Сърдечно-съдови заболявания при лица с:

а) фамилна анамнеза за ранно (под 50 г. възраст) заболяване на сърдечно-съдовата система (ИБС и МСБ) (Z82.4) и/или захарен диабет с микроалбуминурия; (Е10 – Е14);

б) комбинация от рискови фактори, включващи тютюнопушене (Z72.0), повишено

артериално налягане над 140/90(R03.0), данни за дислипидемия (R94.8), повишена кръвна захар над 6 mmol/l, ИТМ > 25 кг/м2, увеличена обиколка на талията и заседнал начин на живот;

в) метаболитен синдром (наднормено тегло при индекс на телесна маса – ИТМ 30 кг/м2 (Е65; E66; Е67; Е68), захарен диабет тип 2 или преддиабетно състояние и артериална хипертония над 140/90(I10 – I15) с данни за HDL-холестерол под 1 mmol/l за мъже и 1.2 mmol/l за жени и триглицериди над 1.7 mmol/l (R94.8).

2. Захарен диабет (Е10—Е14) при лица с:

а) фамилна анамнеза за захарен диабет (І степен родственици);

б) затлъстяване при индекс на телесна маса – ИТМ 30 кг/м2;

в) предшестващи данни за дислипидемия;

г) предшестващ захарен диабет по време на бременност или раждане на едър плод (над 4 кг.) (O24);

д) доказана овариална поликистоза (E28.2);

е) предшестващи данни за намален глюкозен толеранс;

ж) артериална хипертония 140/90 (R03.0), в комбинация с някои от изброените по-горе рискови фактори.

3. Злокачествени новообразувания.

3.1. Злокачествено новообразувание на шийката на матката при жени с:

а) с фамилна анамнеза при жени, чиито майки са имали злокачествено новообразувание на шийката на матката (Z80.4);

б) жени с видими изменения на маточната шийка: ерозио и ектропион на шийката на матката (N86), дисплазия на шийката на матката (N87) и други невъзпалителни болести на шийката на матката (N88);

в) жени с цитонамазка извън I и II степен по Papanicolaou (R87);

г) имуносупресирани болни (D80—D89);

д) наркомани (Z72.2);

е) НІV-позитивни (Z21).

3.2. Злокачествено новообразувание на млечната жлеза (C50) при жени с:

а) фамилна анамнеза (І степен родственици) при жени, за злокачествено новообразувание на млечната жлеза (Z80.3);

б) възраст > 35 години, индекс на телесна маса 25-30 (затлъстяване), ограничена/силно редуцирана физическа активност, ранно менархе и късна менопауза, малък брой бременности и късна възраст на първото раждане (след 30-тата годишнина);

в) близки родственици с карциноми на гърдата (Z80.3), яйчника (Z80.4), колона и ректума (Z80.0), пикочния мехур (Z80.5), белия дроб (Z80.1), саркоми; жени, лекувани за карциноми на ендометриума, яйчника и дебелото черво;

г) доброкачествена дисплазия на млечната жлеза (N60);

д) жени, приемали дълго време хормонално заместителна терапия (Z92.0), системна неправилна употреба на контрацептиви, постменопаузална хормонотерапия.

3.3. За злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област (C19):

а) анамнеза за: аденом или нехиперпластичен сесилен полип, колоректален карцином и/или възпалително заболяване на дебелото черво (болест на Crohn, улцерозен колит)( К50—К51);

б) фамилна анамнеза (наличие на: роднина от първо коляно или двама от второ коляно) за злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област (Z80.0);

в) неполипоидни синдроми: синдром на Lynch и наследствен неполипозен колоректален карцином – HNPCC;

г) полипоза на дебелото черво (D12.6);

д) с цьолиакия (К90.0).

3.4. За злокачествено новообразувание на простатата (C61):

а) фамилна анамнеза при мъже над 45 г., чиито баща или майка са с доказани злокачествени новообразувания на простатата или гърдата (Z85.3 , Z80.3);

б) фамилна анамнеза при мъже над 45 год., с повече от един мъжки родственик по пряка линия (баща, брат/братя, син/синове), имащи доказан простатен карцином (Z80.4). Рискът нараства при диагностициране на карцинома в по-млада възраст;

в) адреногенитални разстройства (E25);

г) анамнеза за лечение с хормонални препарати;

д) анамнеза за простатни заболявания, изследвания и биопсии;

е) нарастваща динамика в резултати от изследвания на PSA след 45-годишна възраст.


Подобни документи

Публикувано в Указания.

Етикети , , , , , .