Skip to contentЗаповед за ПИС и инструктажи за ДЗИ

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на ПИС при организацията, провеждането и оценяването на ДЗИ

Със заповед РД 09-1086 от 15.05. 2020 г. Министърът на образованието изменя заповед РД 09-3197/27.12.2019 г. относно ДЗИ -  заповед РД 09-1086/15.05.20290 г. за изменение на заповед РД 09-3197/27.12.2019 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени:

– Правила за информационна сигурност при организацията, провеждането и оценяването на държавните зрелостни изпити (ДЗИ);
– инструктаж за зрелостника;
– инструктаж за квестора;
– инструктажи за учителите консултанти по чужд език;
– инструктаж за консултантите за учениците със специални образователни потребности.

Подобни документи

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .