Skip to contentЗаявки за подпомагане храненето на децата и учениците

Подаване заявки за средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 04.01.2021 г. – 30.06.2021 г.

Писмо с № 9105-9/07.01.2021 г. на заместник-министъра на образованието и науката и във връзка с предоставянето на средства по реда на чл. 14 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование и с цел осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас за периода 04.01.2021 г. – 30.06.2021 г., следва САМО ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, второстепенни разпоредители с бюджет към министьра на образованието и науката, да подадат заявки по образец на Министерството на образоването и науката (Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.)  в срок до 13.01.2021 г. (сряда)  в РУО –…………..

Приложение: Приложение № 1в към чл. 14, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Публикувано в Бланки, Други, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , , .