Skip to contentЗаявление за напускане на работа

< ![endif]–>

До ………………………………………………
Изпълнителен директор/Управител
На ………………………………………………


ЗАЯВЛЕНИЕ

От ……………………………………………………………………………………………………………………………, ЕГН ……………………………..,

на длъжност ………………………………………………………………………………………………………………Уважаеми г-н / г-жо…………………………………………………..,

С настоящето заявление и на основание чл. 325, т. 1 от КТ, Ви моля за Вашето съгласие за прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваното от Вас предприятие.
В случай че заявлението ми не бъде прието, същото да се счита за предизвестие от посочената дата  по чл. 326 ал. 1.

Моля, в случай, че заявлението ми бъде уважено, да оформите трудовата ми книжка и всички други необходими документи и ми ги предадете.
Заявлението-молба е изготвено в два екземпляра.

Дата: …………….

Подпис: …………….

Публикувано в Молби и заявления.

Етикети , , .