Skip to content



Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

От 14.05.2018 г. до 18.05.2018 г. се приемат заявления за полагане на изпити за проверка на способностите (изобразително изкуство и музика). Заявленията се приемат с входящ номер в училището, в което се обучава ученикът в VII клас.

Не се  внася такса за явяване на изпитите за проверка на способностите.

За кандидатстващите профил „Физическо възпитание и спорт“, заявления се подават в съответното училище.

Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/ccf1405201800002.pdf

Подобни документи

Публикувано в Бланки, Други, Молби и заявления, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , .