Skip to contentИздаване на европейска професионална карта

Постановление № 297 от 8 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за издаване на европейска професионална карта, приета с Постановление № 36 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 18 от 2017 г.) (публ. 17.09.2021 г.)

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ПРОФЕСИОНАЛНА КАРТА

Приета с ПМС № 36 от 17.02.2017 г.

Обн. ДВ. бр.18 от 24 Февруари 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 14 Септември 2021г.

https://www.lex.bg/en/laws/ldoc/2137038707

Публикувано в Наредби и постановления, Нормативни документи в образованието, ПМС.

Етикети , , , .