Skip to contentИзисквания за провеждане на национално външно оценяване

Заповед № РД 09-5905/28.12.2017г.на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в IV клас и на онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците от Х клас през учебната 2017/2018г.

Приложение No1 : ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

ОТ IV КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/prilozhenie12018-ivklas-last.pdf

Приложение No 2 ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНОТО ОНЛАЙН ОЦЕНЯВАНЕ НА ДИГИТАЛНИТЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ X КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 /2018 ГОДИНА

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/letters/prilozhenie22018-dcomp.pdf

Публикувано в Заповеди на МОН, Нормативни документи в образованието.

Етикети , , , .